Välkommen till Johansson & co

Vi är PR-konsulter med mer än 20 års erfarenhet av strategisk rådgivning, medierelationer, medieträning, budskapsformulering och dilemmakommunikation.

 

Vi har ny adress och tel/faxnr.

 

Johansson & co ab

Box 1

131 34  NACKA

Telefon/fax 08 716 90 80

Mobil 070 555 49 10

E-post: larserik.johansson@johanco.se